QUẠT CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
Hotline
- 0911 353 568

Mô phỏng hệ thống thông gió làm mát

Cấu tạo máy điều hòa không khí
Cấu tạo máy điều hòa không khí
Khu vực làm mát
Khu vực làm mát
Kết cấu quạt
Kết cấu quạt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt
Mô hình lắp đặt